Welkom bij vzw ZukZuk!

ZukZuk is begonnen als hobbyproject van twee jeugdvrienden. Zij ontwierpen in hun vrije tijd de site www.zukzuk.org als een soort “online zoekertjesbord” om mensen te vinden met gelijkaardige hobby's, interesses, engagementen... Doel van de site was om mensen online te connecteren maar dan snel in de real world samen te brengen en zo mee te bouwen aan een meer verbonden samenleving.

Warme buurten

Om de site te lanceren werd in januari 2020 de vzw ZukZuk opgericht en werden contacten gelegd met socio-culturele organisaties. Niet veel later brak de coronacrisis uit en moesten mensen "in hun kot" blijven. Van afspreken in de real world was er plots geen sprake meer. Ook wij bleven in ons kot en gebruikten onze tijd om, in samenwerking met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, de site www.warmebuurten.be te ontwikkelen.

Verbonden buurten

Via de site kunnen buren elkaar leren kennen en samen afspreken, kan een buurtbevraging worden gelanceerd en burenhulp worden gezocht, kunnen lokale organisaties worden gepromoot en kan alle relevante buurtinformatie worden verzameld. Op die manier werd een site ontwikkeld die buurtbewoners helpt om snel en eenvoudig betekenisvolle contacten te leggen met elkaar en om op de hoogte te blijven van nieuwe sociale initiatieven.

0741.885.395